Arhiva Cazari 2019-2020

Liste finale cu atribuirea locurilor de cazare – 2019
Redistribuirea locurilor de cazare
ANUNT IMPORTANT! Studentii care au depus cerere de cazare, prin email sau la Secretariatul CBG, dupa data de 5 septembrie 2019, in vederea atribuirii locurilor neocupate in primele 3 etape, sunt informati ca afisarea listei cu locuri redistribuite va avea loc duminica, 22 septembrie 2019. Cei care se vor regasi pe aceasta lista sunt rugati sa confirme locul primit pana luni, 23 septembrie, ora 12.00, pe adresa de email darius.rosca95@e-uvt.ro.
Atribuirea spațiilor de cazare pentru studenții CBG, licență și master, sesiunea iulie 2019, etapa I si II
Atribuirea spațiilor de cazare pentru studenții admiși în anul I de studii, licență și master, sesiunea septembrie 2019, etapa III
ANUNT IMPORTANT! Pentru studentii care nu au primit loc de cazare in spatiile UVT, o alta posibilitate de cazare ar fi în internatele unor licee din Timișoara. Găsiti mai multe informații despre internate și despre tarife aici. Studenții interesați se vor adresa administratorilor internatelor pentru a se caza.
Cazare licee Timișoara_SEPTEMBRIE 2019

În atenția studenților care nu au obținut loc de cazare și vor locui în anul universitar 2019-2020 în alte spații decât căminele universității.
Subvenție studenți 2019

LISTA FINALA, dupa confirmari - Atribuirea spațiilor de cazare pentru studenții admiși în anul I de studii, licență și master, sesiunea iulie 2019
Atribuirea spațiilor de cazare pentru studenții ROMANI DE PRETUTINDENI admiși în anul I de studii, licență și master, sesiunea iulie 2019

Atribuirea spațiilor de cazare pentru studenții admiși în anul I de studii, licență și master, sesiunea iulie 2019
Calendarul etapei II de cazare 2019 (destinata studenților din anul I licență și anul I master admiși în sesiunea de admitere din luna iulie):
 29 iulie, până la ora 12.00 – Afișarea rezultatelor;
 29 iulie, după ora 12.00 - 31iulie, până la ora 12.00 – Confirmari, depunerea contestațiilor pe e-mail (la adresele darius.rosca95@e-uvt.ro, nicoleta.ianovici@e-uvt.ro);
 1 august – Soluţionarea contestațiilor;
 2 august – Afișarea rezultatelor finale.

Calendarul etapei I de cazare 2019 (destinata studentilor din anii 2 și 3 licență și anul 2 master):
• Depunerea cererilor pe platforma „Cazare on-line” - 8 - 14 iulie
• Evaluarea dosarelor de către comisiile de cazare - 15 - 18 iulie
• Afișarea rezultatelor - 19 iulie
• Depunerea contestațiilor pe e-mail (la adresele darius.rosca95@e-uvt.ro, nicoleta.ianovici@e-uvt.ro) - 20 - 21 iulie
• Soluționarea contestațiilor - 22 - 23 iulie
• Afișarea rezultatelor finale - 24 iulie
Pe adresa institutionala, studentii CBG au primit un mesaj cu detalii referitoare la depunerea cererilor de cazare.
Procedură privind atribuirea locurilor de cazare în CBG pentru anul universitar 2019-2020
Distribuirea numerica a locurilor in camine in etapa I
Regulament de cazare în căminele UVT pentru anul universitar 2019-2020