Avizier master

Responsabili de programe de studiu - master
  • CHIMIE CRIMINALISTICA - Prof. dr. habil. Titus VLASE
  • CHIMIE CLINICA SI DE LABORATOR SANITAR - Conf. dr. habil. Gabriela VLASE
  • BIOLOGIA DEZVOLTĂRII - Conf. dr. habil. Nicoleta IANOVICI
  • DEZVOLTARE SI AMENAJARE TURISTICĂ - Prof. dr. Nicolae POPA
  • SISTEME INFORMATICE GEOGRAFICE - Conf. dr. Marcel TOROK
  • PLANIFICAREA SI DEZVOLTAREA DURABILĂ A TERITORIULUI - Prof. dr. Petru URDEA
  • ATENTIE! Potrivit prevederilor din CODUL DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR STUDENTULUI, art 19 (6), scutirea parțială de prezență produce efecte din momentul aprobării și nu se aplică retroactiv (cu excepția cazurilor medicale particulare). Cererea de scutire de prezență trebuie înregistrată la facultate în termen de două săptămâni de la debutul semestrului sau de la data angajării. Formularul pentru scutire de prezenta poate fi gasit aici!

    STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019