Burse

Lista finala bursieri CBG, licenta, semestrul I, anul universitar 2017-2018

Lista finala bursieri CBG, master, semestrul I, anul universitar 2017-2018

Bursieri CBG, licenta, semestrul I, anul universitar 2017-2018

Bursieri CBG, master, semestrul I, anul universitar 2017-2018

Repartizarea burselor s-a realizat conform prevederilor din REGULAMENTUL privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara (UVT):
Art. 2. Tipuri de burse și surse de finanțare
(1) Din fondurile de la bugetul de stat, UVT acordă: a) burse pentru stimularea performanței academice; b) burse sociale; c) burse sociale ocazionale; d) burse speciale; e) burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în țară/străinătate; f) alte forme de sprijin material.
(2) Din fonduri publice, UVT acordă și alte burse, prevăzute în baza unor legi speciale;
(3) Din venituri proprii extrabugetare, UVT acordă: a) burse de excelență; b) burse Start UVT.
(4) UVT poate suplimenta din venituri proprii extrabugetare fondurile din care se acordă bursele prevăzute la alin. (1), cu aprobarea Consiliului de Administrație și cu încadrarea în bugetul aprobat.
(5) Studenții UVT pot beneficia de burse sau alte forme de sprijin material oferite pe bază de contract de către operatori economici, organizații nonguvernamentale sau persoane fizice/persoane juridice, potrivit prevederilor legale în vigoare și Cartei UVT.
(6) Cuantumul burselor prevăzute la alin. (1) ș (2) este prevăzut în Anexa nr.1 la prezentul regulament și este aprobat prin Hotărâre de Senat, la propunerea Consiliului de Administrație, ca urmare a consultării cu reprezentanții studenților, inclusiv cu organizația reprezentativă la nivel de universitate (Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara).
Art. 6 (5) Răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor de acordare a burselor de la bugetul de stat și împărțirea fondurilor repartizate de conducerea universității proporțional cu numărul de studenți bugetați revine facultăților, respectiv Comisiei de acordare a burselor pe facultate.
Art. 7 (1) Fondul de burse lunar alocat de la bugetul de stat în baza contractului instituțional de finanțare se distribuie pe facultăți, în funcție de numărul de studenți școlarizați în regim bugetat ai acestora.
Art. 7 (6) La nivelul fiecărei facultăți, fondul de burse alocat pentru acordarea de burse pentru stimularea performanței academice se repartizează de către Comisia de acordare a burselor pe specializări și ani de studiu, proporțional cu numărul de studenți.

Comisia de acordare a burselor in CBG, anul universitar 2017-2018
Conf.dr. Cătălina Ancuța, decan - președinte
Conf.dr. habil. Nicoleta Ianovici, prodecan - membru
Secretar șef, ec. Gabriela Bumb - membru
Student consilier Bianca Cernușcă, reprezentant OSUT - membru
Student consilier Darius Roșca - membru

ANUNT IMPORTANT! Documentele necesare completării dosarelor pentru bursă socială, in original, se depun la sediul Facultatii din str. Pestalozzi nr. 16, luni 06.11.2017, intre orele 11 -14.
Contestatiile se transmit Comisiei de acordare a burselor via mail / fax 0256/592620 sau se depun la sediul Facultatii din str. Pestalozzi nr. 16, luni 06.11.2017, intre orele 11 -14.

Evaluarea dosarelor depuse pentru acordarea burselor sociale, semestrul I, anul universitar 2017-2018

Bursieri CBG, master, romani de pretutindeni, semestrul I, anul universitar 2017-2018

Bursieri CBG, ciclul de licenta, romani de pretutindeni, semestrul I, anul universitar 2017-2018

Bursieri CBG, master, burse de merit, semestrul I, anul universitar 2017-2018

Bursieri CBG, ciclul de licenta, burse de merit, semestrul I, anul universitar 2017-2018

Lista candidaturilor avizate de Consiliul CBG pentru burse de performanță, bursa de excelență a CBG, respectiv bursele UVT de excelență “Ioan CUREA, “Sever BOCU”, “Eugen TODORAN” în semestrul I, anul universitar 2017-2018

Calendarul de derulare a procesului de acordare a burselor pentru semestrul I, anul universitar 2017-2018
Alte informatii importante referitoare la acordarea burselor pentru semestrul I, anul universitar 2017-2018