Event CountDown
  • Event Date 2021/01/05  -  08:00 to 23:30
  • Event Venue

EVALUARE CADRE DIDACTICE

În perioada 5 – 16 ianuarie 2021 studenții de la toate programele de studii universitare de la ciclurile de studii universitare de licență și masterat pot evalua toate cadrele didactice cu care au colaborat pe parcursul acestui semestru la cursuri, seminare sau laboratoare.

Evaluarea cadrelor didactice se face accesând platforma https://elearning.e-uvt.ro, pe baza autentificării cu adresa de e-mail de e-uvt. După ce autentificare, pe prima pagină (butonul „Pagina Mea” din stânga sus), puteți accesa butonul „Evaluarea cadrelor didactice de către studenți” (butonul cu imaginea unei broaște țestoase). Chiar dacă autentificarea se face cu contul de e-mail de e-uvt și parola proprie, evaluarea cadrelor didactice este 100% anonimă, răspunsurile fiind criptate în așa fel încât să nu poată fi identificați autorii răspunsurilor. Scopul evaluării cadrelor didactice este acela de a colecta opiniile și feedback-ul vostru cu privire la procesul educațional pe care l-ați parcurs în acest semestru, în vederea îmbunătățirii activității cadrelor didactice și a serviciilor educaționale oferite de Universitatea de Vest din Timișoara.

Vă rugăm să accesați platforma de evaluare a cadrelor didactice și să optați pentru a efectua sau nu evaluarea cadrelor didactice cu care ați colaborat în semestrul I al anului universitar 2020-2021. Desigur, o atitudine proactivă a voastră este să efectuați evaluarea cadrelor didactice, prin acordarea unei note generale de la 1 la 10 pentru fiecare curs, seminar și laborator pe care l-ați parcurs în acest semestru. De asemenea, după acordarea notei generale, aveți ocazia de a lăsa un comentariu sau o recomandare cu privire la desfășurarea activităților didactice aferente disciplinei evaluate și/sau pentru prestația cadrului didactic evaluat.

Suplimentar, după ce ați acordat o notă generală, aveți ocazia de a efectua o evaluare în profunzime a fiecărei discipline parcurse, ținând cont de 12 criterii distincte (trei dintre acestea fiind special formulate pentru a reflecta modul de desfășurare a activităților didactice în perioada de desfășurare în regim online a acestora, pentru a avea o imagine cât mai relevantă despre desfășurarea procesului educațional în această perioadă) care pot fi evaluate tot cu note de la 1 la 10, accesând butonul „Evaluează” din dreptul fiecărei discipline.

În cazul în care întâmpinați dificultăți în procesul de evaluare sau identificați erori în formular, puteți utiliza butonul de „Ajutor” din partea de sus a paginii de evaluare.

Doar colectând opiniile voastre și colaborând strâns între noi vom putea îmbunătăți calitatea procesului educațional din UVT!

Leave us a reply