Specializarea Planificare teritorială

A planifica teritoriul înseamnă a-i cunoaşte potenţialul economic şi natural precum şi modul cum acesta poate fi valorificat în condiţii optime. Presupune, de asemenea, realizarea unor reţele funcţionale de transfer a energiei, bunurilor, persoanelor, informaţiilor, edificarea unor infrastructuri de transport moderne, dezvoltarea sitemului de aşezări precum şi valorificarea durabilă a resurselor, localizarea raţională a activităţilor economice şi a dotărilor social-culturale. Formăm în cadrul acestei specializări analişti teritoriali care vor avea un rol foarte important în domeniul organizării şi planificării teritoriului (la nivel naţional, regional şi local) în concordanţă cu cerinţele societăţii şi în contextul integrării României în Uniunea Europeană. În acest sens, foarte utile sunt activităile practice realizate în cadrul proiectelor curente și mai ales cele din practicile de specialitate, realizate fie pe teren, fie la instituții/firme care se ocupă cu planificarea dezvoltării și amenajarea teritoriului.

Anul I

PT I_ Geografie fizică generală
PT I_ Cartografie, topografie și fotogrametrie
PT I_ Geografia populației
PT I_ Introducere în planificarea teritorială
PT I_Geologie generală
PT I_Geoinformatică
PT I_ Voluntariat
PT I_ Geografie umană generală, sem II
PT I_Meteorologie-climatologie , sem II
PT I_ Hidrologie-oceanografie, sem II
PT I_ Geografie economică, sem II
PT I_Metode și tehnici de analiză teritorială, sem II
PT I_Practică de specialitate I, sem II
PT I_Sisteme informatice geografice (SIG), sem II
PT I_ Voluntariat II, sem II

Anul II

PT II_Geomorfologie
PT II_Biogeografie
PT II_Geografie urbană și rurală
PT II_Geografie regională
PT II_Practică de specialitate
PT II_Geografia solulilor
PT II_Voluntariat
PT II_Geografia mediului, sem II
PT II_Geografie socială, sem II
PT II_Planificarea și organizarea spațiilor industriale, sem II
PT II_Practică de specialitate III, sem II
PT II_Geografia genurilor umane, sem II
PT II_Teledetecție, sem II
PT II_Redactare și comunicare științifică și profesională, sem II
PT II_Voluntariat IV, sem II

Anul III

PT III_Geografia continentelor (Europea)
PT III_Geografia turismului
PT III_Elemente de amenajare a teritoriului și de urbanism
PT III_Sisteme teritoriale
PT III_Planificarea și organizarea spațiilor de transport
PT III_Practică de specialitate
PT III_Analiză și planificare urbană
PT III_Voluntariat
PT III_Geografia regională a României, sem II
PT III_Elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului, sem II
PT III_Planificarea și amenajarea spațiilor turistice, sem II
PT III_Dezvoltare locală și regională, sem II
PT III_Geografia hazardelor și riscurilor naturale și antropice, sem II
PT III_Gestionarea spațiilor critice și contestate, sem II
PT III_Voluntariat VI, sem II
  • Domeniul: Planificare teritorială
    Specializarea: Planificare teritorială
    Forma de invatamant: Cu frecvență
    Forma de finalizare: Licență universitară
    Titlul acordat: Licențiat în Planificare teritorială