Programe de doctorat

În prezent Facultatea de Biologie, Chimie, Geografie dispune de doua școli doctorale, în domeniile Chimie şi Geografie.

Durata normală a studiilor doctorale este de trei ani: primul an este rezervat unui stagiu comun de studii doctorale avansate, în cadrul căruia doctoranzilor le este oferit un program de cursuri şi seminarii de nivel superior; următorii doi ani sunt dedicaţi cercetării ştiintifice individuale a doctorandului, sub îndrumarea directă a conducătorului de doctorat şi a membrilor comisiilor de îndrumare, cuprinde activităţi de cercetare specifice (documentare, redactare de referate, participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice etc.) şi se finalizează prin elaborarea, redactarea şi prezentarea tezei finale.

Aşteptăm colaborarea dumneavoastră în diverse ipostaze: student, profesor asociat sau partener în proiectele de cercetare.
Conducatorii de doctorat din Facultatea Chimie, Biologie, Geografie sunt:

CHIMIE

Prof. univ. dr. ing. Ionel CIUCANU - director școală doctorală

Prof. univ. dr. Vasile OSTAFE

C.P. I dr. ing. Gheorghe ILIA

Prof. univ. dr. habil. Mihai PUTZ

Prof. univ. dr. habil. Titus VLASE

Conf. univ. dr. habil. Gabriela VLASE

GEOGRAFIE

Prof. univ. dr. Remus CREȚAN

Prof. univ. dr. Nicolae POPA

Prof. univ. dr. Petru URDEA

Prof. univ. dr. habil. Mircea VOICULESCU - director școală doctorală

Conf. univ. dr. habil. Lucian DRĂGUȚ


Pentru mai multe informatii acesati site-ul Consiliulul Studiilor Universitare de Doctorat.