Specializarea Știința mediului

Cunoaşterea mediului, prin studiul relaţiilor dintre multitudinea de componente naturale şi antropice care îl definesc, este una dintre preocupările actuale şi de mare perspectivă a lumii în care trăim. Venind în sprijinul acestor tendinţe, specializarea Ştiinţa mediului completează oferta de formare universitară pe care Departamentul de Geografie al Universităţii de Vest din Timişoara o propune absolventilor de liceu. În facultatea noastră, configuraţia programului de studiu pentru ciclul de licenţă accentuează caracterul interdisciplinar al învăţării (disciplinele studiate sunt din sfera geografiei, chimiei, biologiei, statisticii ş.a.), precum şi aplicabilitatea cunoştinţelor (laboratoare practice, aplicaţii de teren, vizite de informare), în vederea pregătirii de buni specialişti în domeniu.

  • Domeniul: Știința mediului
    Specializarea: Știința mediului
    Forma de invatamant: Zi
    Forma de finalizare: Licență universitară
    Titlul acordat: Licențiat în Știința mediului