Evaluarea cadrelor didactice

Începând de astăzi și până în data de 18 ianuarie 2020 studenții Universității de Vest din Timișoara de la toate programele de studii universitare de la ciclurile de studii universitare de licență și masterat au ocazia să evalueze toate cadrele didactice cu care au colaborat pe parcursul acestui semestru la cursuri, seminare sau laboratoare.

Evaluarea cadrelor didactice de către studenți se face, la fel ca în semestrele precedente, accesând platforma https://elearning.e-uvt.ro, pe baza autentificării cu adresa de e-mail de e- uvt. După ce autentificare, pe prima pagină (butonul „Pagina Mea” din stânga sus), studenții pot accesa butonul „Evaluarea cadrelor didactice de către studenți” (butonul cu imaginea unei broaște țestoase).