Taxe admitere

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru anul universitar 2020-2021 este de 150,00 Lei și se achită la înscriere.
 • Taxa de inmatriculare (confirmarea locului) : 150,00 Lei
 • Taxa de înscriere la admitere se plătește o singură dată pe facultate, indiferent de numărul domeniilor de licență și programelor de studii la care candidatul s-a înscris în cadrul Facultății de Chimie, Biologie, Geografie.
 • Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă au obligația de a plăti 30% din valoarea taxei de școlarizare în termen de 24 de ore de la afișarea listelor finale, în caz contrar aceștia își vor pierde locul, care va fi ocupat de cei aflați pe listele de așteptare (respinși). În cazul în care studentul declarat admis pe locurile cu taxă, inițial, va trece pe locurile fără taxă, i se va restitui suma plătită, aferentă celor 30 procente din valoarea taxei de studiu.
 • Candidații de pe listele de așteptare, care sunt interesați să ocupe eventualele locuri eliberate prin neplata de către candidații admiși pe locurile cu taxă a 30% din valoarea taxei de școlarizare, în termen de 24 de ore de la afișarea listelor finale, respectiv prin suplimentarea locurilor, în urma redistribuirii locurilor neocupate la nivel de facultate sau universitate, vor depune, la secretariatul facultății, în termen de 48 de ore de la afișarea listelor finale, o cerere în acest sens.
 • Pentru confirmarea locului ocupat in urma admiterii, candidatii vor achita taxa de 150 lei astfel:
 • fie la casieria UVT
 • fie prin ordin de plata la Banca BCR sau Banca Transilvania (se va trimite email cu dovada platii la adresa confirmariadmiterecbg@e-uvt.ro)
 • fie plata online la urmatorul link: http://plationline.uvt.ro/

   Sunt scutiți de taxă de înscriere la admitere:
  • orfanii de ambii părinți;
  • candidații proveniți din casele de copii sau din plasament familial;
  • fiii celor răniți sau decedați în Revoluția din decembrie 1989;
  • candidații care au cel puțin un părinte angajat al Universității de Vest din Timișoara;
  • candidații care au cel puțin un părinte cadru didactic (în activitate, pensionar sau decedat);
  • candidații care provin de la licee care dețin parteneriate cu CBG și al căror venit pe membru de familie este sub venitul minim pe economie.
  • candidații orfani de un părinte vor plăti jumătate din valoarea taxei (75 lei). Scutirea de taxă de înscriere se va face pe baza unei cereri însoțite de acte doveditoare și aprobată în prealabil de decanul facultății.