ANUNȚURI

ATENTIE! Potrivit prevederilor din CODUL DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR STUDENTULUI, art 19 (6), scutirea parțială de prezență produce efecte din momentul aprobării și nu se aplică retroactiv (cu excepția cazurilor medicale particulare). Cererea de scutire de prezență trebuie înregistrată la secretariatul facultății (str. Pestalozzi 16) în termen de două săptămâni de la debutul semestrului sau de la data angajării. Formularul pentru scutire de prezenta poate fi gasit aici!

PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

ADMITERE 2017