Admitere master

LOCURI DISPONIBILE PENTRU SESIUNEA DE ADMITERE DIN SEPTEMBRIE 2015

Domenii Programe de studiu Locuri bugetate Locuri cu taxa

BIOLOGIE-CHIMIE
Biologia dezvoltării şi influenţa factorilor exogeni asupra organismelor 0 20
Tehnici de analiză chimică cu aplicaţii în industria alimentară,
cosmetică şi farmaceutică
0 0
Chimie criminalistică 3 30
Studiul transdisciplinar al protecţiei mediului 0 25
Chimie clinica si laborator sanitar 6 20GEOGRAFIE
Planificarea şi dezvoltarea durabilă a teritoriului (PDDT) 8 23
Dezvoltare şi amenajare turistică (DAT) 6 24
Sisteme informaționale geografice (GIS) 7 24

CALENDAR ADMITERE SEPTEMBRIE

Domenii Programe de studiu Perioadă
înscriere candidați
Perioadă
susținere probe
Perioadă
confirmări / înmatriculări
Afișare
rezultate
finaleCHIMIE
Tehnici de analiză
chimie cu aplicații in
industria alimentară,
cosmetică și farmaceutică
18 -23.09.2015 23.09.2015 24-25.09.2015 25.09.2015
Chimie criminalistică 18 -23.09.2015 23.09.2015 24-25.09.2015 25.09.2015
Chimie clinica si laborator sanitar 18 -23.09.2015 23.09.2015 24-25.09.2015 25.09.2015

BIOLOGIE
Biologia dezvoltarii si
influenta factorilor exogeni
asupra organismelor
16 -21.09.2015 23.09.2015 24-25.09.2015 25.09.2015
GEOGRAFIE
Planificare și dezvoltarea
durabilă a teritoriului
16 -21.09.2015 22.09.2015 24-25.09.2015 25.09.2015
Dezvoltare și amenajare
turistică a teritoriului
16 -21.09.2015 22.09.2015 24-25.09.2015 25.09.2015
Sisteme informatice geografice 16 -21.09.2015 22.09.2015 24-25.09.2015 25.09.2015