Avizier licentă

Responsabili - programe de studii, ciclul de licenta
  • Specializarea CHIMIE - Conf. dr. Dana VLASCICI
  • Specializarea BIOLOGIE - Conf. dr. Marioara Nicoleta FILIMON
  • Specializarea BIOCHIMIE -Lector dr. Adrian SINITEAN
  • Specializarea GEOGRAFIE - Lector dr. Sebastian JUCU
  • Specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI - Conf. dr. Sorina VOICULESCU
  • Specializarea PLANIFICARE TERITORIALĂ - Lector dr. Ramona IVAN
  • Specializarea STIINTA MEDIULUI - Prof. dr. habil. Mircea VOICULESCU