REGLEMENTARI CU PRIVIRE LA PROCESUL DE ACORDARE A BURSELOR

AN UNIVERSITAR 2020-2021
Burse - semestrul I, anul universitar 2020-2021
Calendarul de derulare a procesului de acordare a burselor
REGULAMENT privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara (UVT)
METODOLOGIE privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

LISTE BURSE AN UNIVERSITAR 2020-2021
Lista finală_BURSE SOCIALE_FCBG, anul universitar 2020-2021
Lista finală_ BURSE_FCBG, ciclul de licentă, semestrul I, anul universitar 2020-2021
Lista finală_ BURSE_ROMÂNI DE PRETUTINDENI_FCBG, ciclul de licentă, semestrul I, anul universitar 2020-2021
Lista finală_ BURSE_FCBG, ciclul de master, semestrul I, anul universitar 2020-2021
Lista finală_ BURSE_ROMÂNI DE PRETUTINDENI_FCBG, ciclul de master, semestrul I, anul universitar 2020-2021

ANUNȚ IMPORTANT!
Având în vedere recomandările privind distanțarea socială, colectarea codurilor IBAN aferente conturilor bancare se va realiza în acest semestru online, prin completarea formularului disponibil la adresa https://bursasociala.uvt.ro/iban și încărcarea unui fișier cu extrasul de cont (scan sau poză). Accesul studenților la această platformă se face folosind adresa de email instituțional @e-uvt.ro și parola aferentă.
TERMEN LIMITA PREDARE: 19.11.2020