Specializarea Geografie

Studiul elementelor naturale şi socio-economice, şi mai ales al modului cum acestea se interconectează, reprezintă un topic tot mai des întâlnit în comunităţile ştiinţifice, cu ecouri până la decidenţii politici de astăzi. Geografia, aflată la interfaţa dintre natură și societate permite surprinderea legăturilor şi influenţelor reciproce dintre cadrul natural şi societatea umană. În cadrul acestei specializări, studenţii vor dobândi cunoştinţe teoretice privind legităţile după care elementele cadrului natural se combină sub forma unităţilor naturale, precum şi a organizării teritoriale a societăţii umane. Sub aspect practic, studenţii vor dobândii capacitatea de a analiza din punct de vedere ştiinţific elementele cadrului natural şi uman şi de a le exprima utilizând metode cartografice. În acest sens, un rol important îl joacă practicile de teren, care îi pun pe studenți în contact cu realitatea geografică și le permit exersarea metodelor de lucru învățate la ore. Asimilarea competențelor specializării va fi evaluată la sfârşitul studiilor de licenţă, prin capacitatea dovedită de absolvent de a realiza o lucrare ştiinţifică sub îndumarea unui cadru didactic coordonator. Diploma de licenţă în Geografie dă posibilitatea obţinerii unui loc de muncă într-o varietate de domenii: educaţie şi cercetare, serviciile de meteorologie şi hidrologie, adminsitraţie publică, ONG-uri, firme de diferite profile, în care este nevoie de specialişti în analiză spaţială: topografie, cartografie, GIS, cadastru, transporturi, amenajarea teritoriului etc.

Anul I

G I - Geografie economica - Cretan R_Dragan
G I- Geofiz.gen- Urdea
G I Practica Ungaria
G I Voluntariat
G I_Geoinformatica_Ardelean
G I_Hidrologie_Arba A
G_1_FISA_DISCIP_GEOGRAFIA_CAPITALELOR_LUMII_I_G_2016_2017
G1 Geogr.umana generala_G_20.09.2016
Geografia populatiei_fisa disciplinei
GI_GIS_Torok_2016-2017
G-I-Cartografie-SatmariA-2016-2017
GI-Geologie generala si geologia Romaniei-Zisu I
Meteorologie-Climatologie_G I

Anul II


Biogeografie - G
G II - Geografia Europei - Cretan R
G II - Geografia Europei - Cretan R
G II - Toponimie geografica si etnografie - Cretan R
G II- Geomorfo_Urdea
G II_Geografie culturala_VOICULESCU S._Jucu S_2016. docx
G II_GEOGRAFIE URBANA_VOICULESCU S_JucuS. _2016. docx
G II_Metodologia cercetarii fizico geografice_G II
G II_Metodologia cercetarii fizico geografice_G II
G_2_FISA_DISCIP_PRACTICA_II_G_2016_2017
G2 Geogr.sociala_G_20.09.2016
G2_FD G. serv. 2016_Pavel
GII - Geografia solurilor - Zisu I
GII-Teledetectie-Dragut
II G_Geografia activitatilor industriale_IVAN_2016
II G-PT-GT-practica de teren-Moldova

Anul III

11_Geografia Americii si Africii_Voiculescu _ Jucu
G III - Geografia etniilor si religiilor - Cretan R
G III - Geografia regionala a Romaniei - Ianas Ana
G III - Geografia turismului - Popescu F
G III - Geografia umana a Romaniei - ANCUTA C. 2016 2017
G III - Organizarea spatiului geografic -ANCUTA C. 2016 2017
G III - Practica de specialitate - Ianas Ana
G III-ASIA_Popa N_20.09.2016
G3 Geogr.Politica_G_20.09.2016
Geografia genurilor umane (optional)_Voiculescu S
Geografia hazardelor si riscurilor - G
GIII_GFR_Torok_2016-2017
G-III-Modificarileglobalealemediului-SatmariA-2016-2017

  • Domeniul: Geografie
    Specializarea: Geografie
    Forma de invatamant: Zi
    Forma de finalizare: Licență universitară
    Titlul acordat: Licențiat în Geografie