Preinscriere – Admitere online 2019

Domeniul de studiu: ChimieImportant: Acest formular se folosește pentru preînscrierea la programele de studii universitare de licență a candidaților care doresc sa urmeze cursurile domeniului de studiu Chimie, din cadrul Facultății de Chimie, Biologie și Geografie.

Înscrierea propriu-zisă se va face prin completarea formularelor de înscriere la sediul facultății, și prin parcurgerea tuturor pașilor explicați în metodologia de admitere a facultății postate pe site, rămân obligatorii.


Termeni si conditii

Certific faptul ca toate informatiile furnizate in acest formular sunt complete si corecte. Sunt de acord sa urmez procedura de inscriere stabilita si voi prezenta documente justificative care sa ateste datele completate in formular.In conformitate cu dispozitiile art8(1) lit.a) din Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, sunt de acord ca datele cu caracter personal continute de aceasta fisa de preinscriere sa fie prelucrate de Universitatea de Vest din Timisoara. Iau act de faptul ca in baza dispozitiilor art.13, 14 si 15 din Legea 677/2001 am dreptul de acces, interventie si opozitie asupra acestor date personale, formuland o cerere scrisa, datata si semnata.