Informații privind programele de studii universitare de licență

SPECIALIZARE:Geografie


Durata studiilor: 3 ani
Formă de invăţămant: cursuri cu frecvență;
Titlul obţinut:

Intrebări frecvente

GEOGRAFIA, aflată la interfaţa dintre natură și societate permite surprinderea legăturilor şi influenţelor reciproce dintre cadrul natural şi societatea umană. Studiul elementelor naturale şi socio-economice, şi mai ales al modului cum acestea se interconectează, reprezintă un topic tot mai des întâlnit în comunităţile ştiinţifice, cu ecouri până la decidenţii politici de astăzi. În cadrul acestei specializări, studenţii vor dobândi cunoştinţe teoretice privind legităţile după care elementele cadrului natural se combină sub forma unităţilor naturale, precum şi a organizării teritoriale a societăţii umane. Sub aspect practic, studenţii vor dobândii capacitatea de a analiza din punct de vedere ştiinţific elementele cadrului natural şi uman şi de a le exprima utilizând metode cartografice. În acest sens, un rol important îl joacă practicile de teren, care îi pun pe studenți în contact cu realitatea geografică și le permit exersarea metodelor de lucru învățate la ore.
Asimilarea competențelor specializării va fi evaluată la sfârşitul studiilor de licenţă, prin capacitatea dovedită de absolvent de a realiza o lucrare ştiinţifică sub îndumarea unui cadru didactic coordonator.

Programul de licență este acreditat și funcționează din anul 1990

 • Domeniul Geografie
 • Domeniul fundamental Stiintele naturii

In cadrul UVT, licențiații specializării geografie pot urma masterul Planificare și dezvoltare durabila a teritoriului (PDDT) sau Sisteme Informatice Geografice (SIG)

 • Administrator de risc
 • Agent de turism
 • Asistent de cercetare în geografie
 • Asistent de cercetare în meteorologie
 • Asistent meteorolog
 • Cartograf
 • Climatolog
 • Geograf
 • Ghid de turism
 • Ghid de turism montan, drumeţie montană
 • Ghid galerii de artă/interpret
 • Ghid habitat natural floră, faună
 • Ghid montan
 • Ghid montan
 • Ghid turism ecvestru
 • Ghid turism ornitologic
 • Ghid turism speologic
 • Hidrolog
 • Meteorolog (studii superioare)
 • Pedolog
 • Profesor în învatamântul gimnazial
 • Referent de specialitate pedolog

 • Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR:
 • Geomorfolog
 • Consilier geodemografic
 • Analist regional
 • Specialist in sisteme informatice geografice
 • Consilier de planificare şi organizare regională şi urbană
 • Consilier in turism;
 • Specialist / Analist de mediu (Aer – Apă)

Diploma de licenţă în Geografie dă posibilitatea obţinerii unui loc de muncă într-o varietate de domenii:

 • educaţie şi cercetare
 • serviciile de meteorologie şi hidrologie
 • adminsitraţie publică
 • ONG-uri
 • firme de diferite profile
în care este nevoie de specialişti în analiză spaţială: topografie, cartografie, GIS, cadastru, transporturi, amenajarea teritoriului etc.

 • Domeniu de interfață intre multiple elemente ale cadrului natural și societății;
 • Posibilitatea de a cunoaște realitatea geografica a lumii;
 • Dobândirea unei viziuni obiective si tolerante asupra diversității lumii

Se desfășoara sub forma unor aplicații de teren in diferite spații laborator:

 • Ungaria
 • Munții Banatului (anul I)
 • Bucuresti
 • Moldova
 • Masivul Fagaras (anul II)
 • Transilvania-Maramures (anul III)

Prin intermediul Asiciației Geografilor din Timișoara GEOTIM se pot realiza actiuni interesante de voluntariat: ecologizari, plantari de copaci, marcari de trasee turistice etc.

SPECIALIZARE:Geografia turismului


Durata studiilor: 3 ani
Formă de invăţămant: cursuri cu frecvență;
Titlul obţinut:

Intrebări frecvente

La sfârşitul ciclului de licenţă, abolvenţii specializării GEOGRAFIA TURISMULUI vor avea pregătit, în mod temeinic, complexul specific de competenţe, abilităţi şi deprinderi pentru imersiunea acestora în industria turistică, dispunând de o cunoaştere si o viziune detaliată asupra mediului geografic, care este atât suport al activitatilor specifice turismului, cât şi resursă turistică.
Ciclul de studii de licență asigură o bună pregatire sub raport conceptual și metodologic, într-un domeniu de mare actualitate la nivel naţional şi internaţional şi de un un dinamism aparte, care contribuie, în mod nemijlocit, la dezvoltarea socio-economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional.
Setul de achiziţii sub aspect cognitiv, procedural şi acţional este completat, pe baza unor discipline ştiinţifice de actualitate, de o fundamentare temeinică a principalelor elemente specifice unor domenii conexe din sfera ştiinţelor sociale şi economice. Acestea vizează principii şi reguli de management în administrarea resurselor turistice şi a bazei tehnico-materiale, de marketing turistic în contextul valorificării optime a potenţialului turistic natural şi al moştenirii socio-culturale atât la nivelul spaţiului românesc, cât şi la scară internaţională. Aplicarea cunoștințeor de specialitate se exersează în cadrul practicilor de teren sau la firme de profil.
Pregatirea integrată a studenţilor este asigurată deopotrivă de rigoarea caracterului ştiinţific al domeniului geografic, dar şi de specificul interdisciplinar şi multidisciplinar al specializării, atribute care facilitează, în mod direct, inserţia tinerilor absolvenţi pe piaţa naţională şi internaţională a muncii, într-un domeniu deosebit de atractiv, care promovează continuu actul recreării umane, prin turism.

Programul de licență este acreditat și funcționează din anul 2003
 • Domeniul Geografie
 • Domeniul fundamental Stiintele naturii
In cadrul UVT, licențiații specializării Geografia turismului pot urma masterul Dezvoltare și amenajare turistica (DAT)
Ocupaţii posibile conform COR:
 • Administrator de risc;
 • Administrator hotel;
 • Administrator pensiune turistica;
 • Agent de transport internaţional;
 • Agent de transport turistic intern;
 • Agent de turism;
 • Agent de turism tour-operator;
 • Agent transporturi externe;
 • Agent transporturi interne;
 • Analist în turism;
 • Asistent de cercetare în geografie;
 • Cartograf;
 • Geograf;
 • Ghid de turism;
 • Ghid de turism montan, drumeţie montană;
 • Ghid galerii de artă/interpret;
 • Ghid habitat natural floră, faună;
 • Ghid montan;
 • Ghid montan;
 • Ghid obiectiv cultural;
 • Ghid turism ecvestru;
 • Ghid turism ornitologic;
 • Ghid turism speologic;
 • Organizator activitate turism (studii medii);
 • Organizator activitate turism (studii superioare);
 • Profesor în învatamântul gimnazial.
Diploma de licenţă în Geografie dă posibilitatea obţinerii unui loc de muncă într-o varietate de domenii: firme si agentii de truism, hoteluri, adminsitraţie publică, ONG-uri, firme de diferite profile, în care este nevoie de specialişti în analiză spaţială: topografie, cartografie, GIS, cadastru, transporturi, amenajarea teritoriului etc.
 • Domeniu de interfață intre multiple elemente ale cadrului natural și societății;
 • Posibilitatea de a cunoaște realitatea geografica a lumii;
 • Dobândirea unei viziuni obiective si tolerante asupra diversității lumii
Se desfășoara sub forma unor aplicații de teren in diferite spații laborator:
 • Ungaria,
 • Munții Banatului (anul I),
 • Sibiu,
 • Moldova,
 • Masivul Fagaras (anul II),
 • Transilvania-Maramures (anul III)
Prin intermediul Asiciației Geografilor din Timișoara GEOTIM se pot realiza actiuni interesante de voluntariat: ecologizari, plantari de copaci, marcari de trasee turistice etc.

SPECIALIZARE:Planificare Teritoriala


Durata studiilor: 3 ani
Formă de invăţămant: cursuri cu frecvență;
Titlul obţinut:

Intrebări frecvente

Formăm în cadrul specializării PLANIFICARE TERITORIALĂ analişti teritoriali care vor avea un rol foarte important în domeniul organizării şi planificării teritoriului (la nivel naţional, regional şi local) în concordanţă cu cerinţele societăţii şi în contextul integrării României în Uniunea Europeană.
A planifica teritoriul înseamnă a-i cunoaşte potenţialul economic şi natural precum şi modul cum acesta poate fi valorificat în condiţii optime. Presupune, de asemenea, realizarea unor reţele funcţionale de transfer a energiei, bunurilor, persoanelor, informaţiilor, edificarea unor infrastructuri de transport moderne, dezvoltarea sitemului de aşezări precum şi valorificarea durabilă a resurselor, localizarea raţională a activităţilor economice şi a dotărilor social-culturale. În acest sens, foarte utile sunt activităile practice realizate în cadrul proiectelor curente și mai ales cele din practicile de specialitate, realizate fie pe teren, fie la instituții/firme care se ocupă cu planificarea dezvoltării și amenajarea teritoriului.

Programul de licenta este acreditat si functioneaza din anul 2008
 • Domeniul Geografie,
 • Domeniul fundamental Stiintele naturii
In cadrul UVT, licențiații specializării Geografia turismului pot urma programul de master: Planificarea si dezvoltarea durabila a teritoriului (PDDT) sau Sisteme informationale Geografice (SIG)
Ocupaţii posibile conform COR:
 • Administrator de risc;
 • Analist teritorial;
 • Asistent de cercetare în geografie;
 • Cartograf;
 • Consilier administratia publica;
 • Geograf;
 • Planificator/ specialist plan sinteze;
 • Profesor în învatamântul gimnazial;

 • Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR:
 • planificator teritorial;
 • asistent in proiecte de dezvoltare locala si regionala;
 • consilier in dezvoltare regionala;
 • promotor local;
 • analist riscuri geografice;
 • geograf urbanist;
Formăm în cadrul acestei specializări analişti teritoriali care vor avea un rol foarte important în domeniul organizării şi planificării teritoriului (la nivel naţional, regional şi local) în concordanţă cu cerinţele societăţii şi în contextul integrării României în Uniunea Europeană.
 • Domeniu de interfață intre multiple elemente ale cadrului natural și societății;
 • Posibilitatea de a cunoaște realitatea geografica a lumii;
 • Dobândirea unei viziuni obiective si tolerante asupra diversității lumii.
Se desfășoara sub forma unor aplicații de teren in diferite spații laborator:
 • Ungaria
 • Munții Banatului (anul I)
 • Bucuresti
 • Moldova
 • Masivul Fagaras (anul II)
 • Transilvania-Maramures (anul III)
Prin intermediul Asiciației Geografilor din Timișoara GEOTIM se pot realiza actiuni interesante de voluntariat: ecologizari, plantari de copaci, marcari de trasee turistice etc.

SPECIALIZARE:Stiinta mediului


Durata studiilor: 3 ani
Formă de invăţămant: cursuri cu frecvență;
Titlul obţinut:

Intrebări frecvente

Cunoaşterea mediului, prin studiul relaţiilor dintre multitudinea de componente naturale şi antropice care îl definesc, este una dintre preocupările actuale şi de mare perspectivă a lumii în care trăim. Venind în sprijinul acestor tendinţe, specializarea ŞTIINŢA MEDIULUI completează oferta de formare universitară pe care Departamentul de Geografie al Universităţii de Vest din Timişoara o propune absolventilor de liceu.
În facultatea noastră, configuraţia programului de studiu pentru ciclul de licenţă accentuează caracterul interdisciplinar al învăţării (disciplinele studiate sunt din sfera geografiei, chimiei, biologiei, statisticii ş.a.), precum şi aplicabilitatea cunoştinţelor (laboratoare practice, aplicaţii de teren, vizite de informare), în vederea pregătirii de buni specialişti în domeniu. https://www.cbg.uvt.ro/educatie/stiinta-mediului/

Specializarea este acreditata si functionează din anul 2007
 • Domeniul Stiinta mediului,
 • Domeniul fundamental Stiintele naturii
In cadrul UVT, licențiații specializării Geografia turismului pot urma programul de master: Planificarea si dezvoltarea durabila a teritoriului (PDDT) sau Sisteme informationale Geografice (SIG)
Ocupaţii posibile conform COR:
 • Agent ecolog;
 • Analist de mediu;
 • Asistent de cercetare în ecologie si protectia mediului;
 • Auditor de mediu;
 • Consilier administratia publica;
 • Consilier ecolog;
 • Custode pentru arii protejate;
 • Ecolog;
 • Evaluator si auditor de mediu;
 • Inspector de specialitate ecolog;
 • Inspector pentru conformare ecologica;
 • Inspector protectia mediului;
 • Monitor mediul înconjurator;
 • Muzeograf;
 • Profesor în învatamântul gimnazial;
 • Ranger;
 • Raportor ecolog;
 • Referent de specialitate ecolog;
 • Responsabil de mediu;
 • Specialist documentatie studii;
 • Specialist în managementul deseurilor;

Diploma de licenţă în Geografie dă posibilitatea obţinerii unui loc de muncă într-o varietate de domenii:educaţie şi cercetare, agentiile de protectie a mediului, serviciile de meteorologie şi hidrologie,adminsitraţie publică, ONG-uri,firme de diferite profile, în care este nevoie de specialişti în analiză spaţială: topografie, cartografie, GIS, cadastru, transporturi, amenajarea teritoriului etc.

 • domeniu de interfață intre multiple elemente ale cadrului natural și societății;
 • posibilitatea de a cunoaște realitatea geografica a lumii;
 • dobândirea unei viziuni obiective si tolerante asupra diversității lumii
  Se desfășoara sub forma unor aplicații de teren in diferite spații laborator:
 • Ungaria
 • Munții Banatului (anul I)
 • Bucuresti
 • Moldova
 • Masivul Fagaras (anul II)
 • Transilvania-Maramures (anul III)
Prin intermediul Asiciației Geografilor din Timișoara GEOTIM se pot realiza actiuni interesante de voluntariat: ecologizari, plantari de copaci, marcari de trasee turistice etc.

SPECIALIZARE:Biologie


Durata studiilor: 3 ani
Formă de invăţămant: cursuri cu frecvență;
Titlul obţinut:

Intrebări frecvente

În contextul actual al dezvoltării ştiinţelor vieţii, biologia ca domeniu de investigaţii reprezintă o dimensiune de necontestat, investigaţiile au aspect descriptiv, dar mai ales la nivel subcelular și molecular.
Misiunea specializării Biologie este determinată de cerinţele actuale ale societăţii impuse de numeroasele şi necesarele implicaţii ale biologiei în societatea contemporană şi în cea viitoare. Ea constă în specializarea absolvenţilor în cunoaşterea organismelor din punct de vedere structural-funcţional, al diversităţii lor, a relaţiilor dintre organism şi mediu.
Specializarea Biologie îşi propune formarea de specialişti în domeniu: cadre didactice pentru învăţământul preuniversitar şi universitar, biologi pentru laboratoarele de profil (laboratoare clinice, laboratoarele de control ale calităţii produselor de origine animală şi vegetală, biolog în orice tip de firmă sau instituţie care au nevoie de studii în domeniul Biologiei), dar şi pentru laboratoarele de cercetare în biologia teoretică şi aplicativă. De asemenea, programul Biologie îşi propune să confere viitorilor absolvenţi competenţe şi abilităţi profesionale adecvate, facilitând totodată o bună inserţie a acestora pe piaţa muncii din România şi Uniunea Europeană. https://www.cbg.uvt.ro/educatie/biologie/

Programul de licență este acreditat și funcționează începând cu anul universitar 1990-1991.
Programul de licență BIOLOGIE pregăteşte licenţiaţi în domeniul Biologie, domeniul fundamental Științe biologice și biomedicale.
În cadrul Universității de Vest din Timișoara, licențiații în Biologie pot urma cursurile programului de master BIOLOGIA DEZVOLTĂRII ȘI INFLUENȚA FACTORILOR EXOGENI ASUPRA ORGANISMELOR.

Posibile ocupatii: Consilier biolog, Expert biolog, Inspector de specialitate biolog, Referent de specialitate biolog, Consilier botanist, Expert botanist, Inspector de specialitate botanist, Referent de specialitate botanist, Consilier zoolog, Expert zoolog, Inspector de specialitate zoolog, Referent de specialitate zoolog, Biolog, Zoolog, Botanist, Consilier bacteriolog, Expert bacteriolog, Inspector de specialitate bacteriolog, Referent de specialitate bacteriolog, Consilier biochemist, Expert biochemist, Inspector de specialitate biochemist, Referent de specialitate biochemist, Consilier microbiolog, Expert microbiolog, Inspector de specialitate microbiolog, Referent de specialitate microbiolog, Bacteriolog, Microbiolog, Cercetator in biologie, Asistent de cercetare in biologie, Cercetator in microbiologie-bacteriologie, Asistent de cercetare in microbiologie-bacteriologie, Cercetator in biologie chimie, 213141 Asistent de cercetare in biologie chimie, Cercetator in botanica, Asistent de cercetare in botanica, Cercetator in domeniul zoologic, Asistent de cercetare in domeniul zoologic, Cercetator in ecologie si protectia mediului, Asistent de cercetare in ecologie si protectia mediului, Cercetator in ingineria genetica, Asistent de cercetare in ingineria genetica, Cercetator in antropologie biologica, Asistent de cercetare in antropologie biologica, Expert ecolog, Inspector de specialitate ecolog, Referent de specialitate ecolog, Ecolog, Specialist arii protejate, Consilier ecolog, Specialist in management si remediere situri contaminate, 243103 Muzeograf, Asistent de cercetare în pescuit şi acvacultură, Asistent de cercetare în agricultură, Asistent de cercetare în biotehnologie pentru agricultură, Însotitor grup touristic, Ranger, Custode arii protejate, Profesor in invatamantul liceal, postliceal, Profesor in invatamantul gimnazial, 231001 Asistent universitar. 

 • Invățământ preuniversitar și universitar,
 • laboratoare de analize de specialitate,
 • muzee,
 • administrațiile ariilor protejate.
Posibilitatea de angajare în domeniu, pe baza competentelor dobândite în practicile din învățământul preuniversitar și practicile de specialitate pe teren sau în laboratoare de specialitate.
Se desfășoară pe teren (Baza UVT de la Poiana Mărului, jud. Caras-Severin; la Stațiunea Biologică Marină Prof. dr. I. Borcea de la Agigea jud. Constanța); sau în laborator, ca practică alternativă (în laboratoare care desfășoară analize de specialitate, Agenția de Protecția Mediului, administrațiile unor arii protejate).
Se derulează în cadrul laboratoarelor Facultății Chimie, Biologie, Geografie și la institutiile cu care Universitatea de Vest are încheiate acorduri de parteneriat.

SPECIALIZARE: Biochimie


Durata studiilor: 3 ani
Formă de invăţămant: cursuri cu frecvență;
Titlul obţinut:

Intrebări frecvente

La ora actuală nu se pot imagina cercetări asupra metabolismului organismelor care să nu aibă şi o componentă biochimică. Viaţa este ea însăşi o sumedenie de reacţii chimice ce se desfăşoară la nivel subcelular şi celular. Uriaşele progrese din domeniul biologiei celulare, moleculare, geneticii, fiziologiei, din alte domenii de interes terapeutic, nu erau posibile fără biochimie. Amploarea şi profunzimea realizărilor ştiinţifice din ultimele decenii, au dus la aserţiunea potrivit căreia secolul XXI este considerat secolul ştiinţelor biomedicale. Misiunea specializării Biochimie este de a forma specialişti într-un domeniu atractiv, modern, de perspectivă, cu un puternic caracter integrativ.
Programul îşi propune să confere viitorilor absolvenţi competenţe şi abilităţi profesionale adecvate muncii în laboratoarele clinice şi de cercetare, în instituții de monitorizare sanitar-veterinare și pentru siguranta alimentelor, a stării mediului înconjurător, a produselor biologice și medicamentelor, în instituții de învăţământ preuniversitar şi universitar etc. https://www.cbg.uvt.ro/educatie/biochimie/

Programul de licență este acreditat și funcționează începând cu anul universitar 2005-2006.
Programul de licență BIOCHIMIE pregăteşte licenţiaţi în domeniul Biologie, specializarea Biochimie, domeniul fundamental Științe biologice și biomedicale.
În cadrul Universității de Vest din Timișoara, licențiații în specializarea BIOCHIMIE pot urma cursurile programului de master BIOLOGIA DEZVOLTĂRII ȘI INFLUENȚA FACTORILOR EXOGENI ASUPRA ORGANISMELOR.
 • Biochimist sef sectie, laborator;
 • Cercetator in biochimie tehnologica;
 • Asistent de cercetare in biochimie tehnologica;
 • Consilier biochimist;
 • Expert biochimist;
 • Inspector de specialitate biochimist;
 • Referent de specialitate biochimist;
 • Biochimist;
 • Cercetator stiintific in bacteriologie, microbiochimie, farmacologie;
 • Asistent de cercetare in bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie
 • Tehnicieni in stiintele vietii si alti specialisti asimilati;
 • Tehnician in biochimie;
 • Biochimist medical principal;
 • Biochimist medical specialist.
Laboratoare în care se desfășoară activități de profil - medicale, sanitare, alimentare, de mediu; muzee, firme de vânzări a articolelor de profil,  învățământ - preuniversitar și universitar, centre de cercetare.
Abordarea unei specializări interesante, cu caracter preponderent aplicativ și cu perspective largi de angajare în domeniu.
Se desfășoară pe teren (Baza UVT de la Poiana Mărului, jud. Caras-Severin; la Stațiunea Biologică Marină Prof. dr. I. Borcea de la Agigea jud. Constanța); sau în laborator, ca practică alternativă (în laboratoare care desfășoară analize de specialitate, Agenția de Protecția Mediului, administrațiile unor arii protejate).
Se derulează în cadrul laboratoarelor Facultății Chimie, Biologie, Geografie și la institutiile cu care Universitatea de Vest are încheiate acorduri de parteneriat.

SPECIALIZARE:Chimie


Durata studiilor: 3 ani
Formă de invăţămant: cursuri cu frecvență;
Titlul obţinut:

Intrebări frecvente

Specializarea CHIMIE se adresează tuturor absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat care sunt interesaţi şi dornici să studieze chimia, sub toate aspectele ei: chimie generală şi anorganică, chimie analitică, chimie organică, chimie fizică, chimie instrumentală, electrochimie şi chimie coloidală, chimia compuşilor macromoleculari, chimia compuşilor naturali, chimia materialelor, biochimie, etc. Toţi cei care veţi alege să veniţi ca studenţi în familia noastră veţi întâlni cadre didactice dedicate şi personal implicat în relaţia cu studenţii, profesionalism, laboratoare dotate cu apartură modernă şi ultramodernă, în care se combină activitatea didactică cu cea de cercetare încă din primul an de studiu.
Absolvirea ciclului de studii de licenţă vă va oferi oportunităţi pentru: continuarea studiilor la nivel masteral şi doctoral, predarea disciplinelor de chimie la nivel primar şi gimnazial, încadrarea in învăţământul preuniversitar şi universitar (după Master / Doctorat), încadrarea în laboratoare de cercetare fundamentală academică, industriale, clinice, ecologice, de control al calităţii produselor, ale industriei de biosinteză, laboratoare de monitorizare şi evaluare a poluanţilor din mediu, laboratoare de la puncte vamale, de criminalistică, poliţie sanitară şi medicină preventivă, etc. https://www.cbg.uvt.ro/educatie/chimie/

Programul de licență este acreditat și  funcționează începând cu anul universitar 1991.
Programul de licență CHIMIE pregăteşte licenţiaţi în domeniul Chimie, domeniul fundamental Chimie.
În cadrul Universității de Vest din Timișoara, licențiații în specializarea CHIMIE  pot urma cursurile programelor de master CHIMIE CRIMINALISTICA si CHIMIE CLINICA SI DE LABORATOR SANITAR si doctorat in domeniul CHIMIE.
 • Asistent de cercetare în chimie;
 • Asistent de cercetare în chimie fizica;
 • Chimist;
 • Consilier chimist;
 • Inspector de specialitate chimist;
 • Profesor în învatamântul primar;
 • Referent de specialitate chimist;
Laboratoare de analize medicale, de mediu, alimentare, societati comerciale de profil chimic, profesori de chimie in cazul efectuarii modulului pedagogic.
Angajabilitate ridicata in domeniu, practica de specialitate.
Se face in societati comerciale de profil si laboratoare de analize.
Se poate face in cadrul Facultatii, al Universitatii sau in institutii care accepta parteneriatul.