Taxe admitere

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru anul universitar 2017-2018 este de 100,00 Lei și se achită la înscriere.
 • Taxa de inmatriculare : 150,00 Lei
 • Taxa de înscriere la admitere se plătește o singură dată pe facultate, indiferent de numărul domeniilor de licență și programelor de studii la care candidatul s-a înscris în cadrul Facultății de Chimie, Biologie, Geografie.
 • Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă au obligația de a plăti 20% din valoarea taxei de școlarizare în termen de 7 zile calendaristice de la afișarea listelor finale, în caz contrar aceștia își vor pierde locul, care va fi ocupat de cei aflați pe listele de așteptare (respinși). În cazul în care studentul declarat admis pe locurile cu taxă, inițial, va trece pe locurile fără taxă, i se va restitui suma plătită, aferentă celor 20 procente din valoarea taxei de studiu.
 • Candidații respinși, care sunt interesați să ocupe eventualele locuri eliberate prin neplata de către candidații admiși pe locurile cu taxă a 20% din valoarea taxei de școlarizare, în termen de 7 zile calendaristice de la afișarea listelor finale, respectiv prin suplimentarea locurilor, în urma redistribuirii locurilor neocupate la nivel de facultate sau universitate, vor depune, la secretariatul facultății, în termen de 48 de ore de la afișarea listelor finale, o cerere în acest sens.

  Sunt scutiți de taxă de înscriere la admitere:
 • orfanii de ambii părinți;
 • candidații proveniți din casele de copii sau din plasament familial;
 • fiii celor răniți sau decedați în Revoluția din decembrie 1989;
 • candidații care au cel puțin un părinte angajat al Universității de Vest din Timișoara;
 • candidații care au cel puțin un părinte cadru didactic (în activitate, pensionar sau decedat);
 • candidații care provin de la licee care dețin parteneriate cu CBG și al căror venit pe membru de familie este sub venitul minim pe economie.
 • Scutirea de taxă de înscriere se va face pe baza unei cereri însoțite de acte doveditoare și aprobată în prealabil de decanul facultății.